Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Informace obce
Oznámení - O2
21.09.2020 16:47

Informace obce
Oznámení - nové webové stránky obce
14.09.2020 15:23

Informace obce
Informace - Od čtvrtka 10.9.2020 povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR
10.09.2020 09:32

34925.jpg

Informace obce
Informace - povinné roušky ve vybraných vnitřních prostorech
01.09.2020 11:31

pdf.png pdf.png pdf.png

Informace obce
OZNÁMENÍ – DODÁVKA VODY
01.09.2020 08:16

Obecní vyhlášky
Obecně závazné vyhlášky rok 2020
27.08.2020 12:23

pdf.png

Úřední deska
39/2020 Oznámení záměru obce o prodeji a směně podílů pozemku
25.08.2020 15:08

pdf.png

Odpadové hospodářství
Informace o přeměně svozové společnosti - kontakt
25.08.2020 10:10

Informace obce
Oznámení - FOTBAL - krajská soutěž 1A. třídy
13.08.2020 12:14

34733.jpg

Informace obce
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
11.08.2020 13:11

pdf.png

Informace obce
Informace: DEN OBCE - ZRUŠEN
10.08.2020 10:18

Informace obce
SOUTĚŽ Českého rozhlasu Ostrava - KŘÍŽEM KRAJEM - SMILOVICE
30.07.2020 09:11

pdf.png

Úřední deska
33/2020 Veřejná vyhláška - OOP - MZE
29.07.2020 17:04

pdf.png pdf.png

Informace obce
Informace k mimořádným opatřením MZ a KHS
24.07.2020 13:41

Informace obce
XcamP - on-line
21.07.2020 12:18

34622.jpg

Informace obce
Memoriál Vl. Krejzy - Sportcentrum - ZRUŠENO
21.07.2020 09:12

Informace obce
Očkování psů dne 30.7.2020 (čtvrtek)
15.07.2020 11:49

Úřední deska
27/2020 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky (SOPS) za rok 2019
08.07.2020 08:26

Úřední deska
26/2020 Závěrečný účet obce Smilovice - rok 2019
02.07.2020 13:53

Informace obce
Podpořme návrh Senátu na rychlou pomoc obcím
11.06.2020 13:35

pdf.png

Úřední deska

39/2020 Oznámení záměru obce o prodeji a směně podílů pozemku
25.08.2020 15:08

pdf.png

33/2020 Veřejná vyhláška - OOP - MZE
29.07.2020 17:04

pdf.png pdf.png

27/2020 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky (SOPS) za rok 2019
08.07.2020 08:26

více>>

Informace obce

Oznámení - O2
21.09.2020 16:47

Oznámení - nové webové stránky obce
14.09.2020 15:23

Informace - Od čtvrtka 10.9.2020 povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR
10.09.2020 09:32

34925.jpg

Informace - povinné roušky ve vybraných vnitřních prostorech
01.09.2020 11:31

pdf.png pdf.png pdf.png

OZNÁMENÍ – DODÁVKA VODY
01.09.2020 08:16

více>>


Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006278), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem předkládaného projektu je přístavba objektu č. p. 151, tj. mateřské školy v obci Smilovice. Tento projekt bude mít za následek vytvoření 1 nové třídy mateřské školy a zvýšení kapacity o 16 dětí na celkovou kapacitu 40 dětí ve 2 třídách mateřské školy. Předložený projekt reaguje na neuspokojenou poptávku po místech v mateřské škole. Rozšířením kapacity tohoto zařízení dojde k pokrytí této neuspokojené poptávky po předškolním vzdělávání a umožní zapojení rodičů na trh práce.


erb SMILOVICE Smilovice leží na úpatí strmých svahů 738 m vysoké Goduly v masivu Moravskoslezských Beskyd v krásném a tichém prostředí na místní komunikaci mezi Stříteží (odbočka ze silnice I/68) a obcí Řekou, která je jedním z center cestovního ruchu v Beskydech a je od Smilovic vzdálená 2 km, podobně jako další obec, která rovněž zastává v cestovním ruchu významné místo a má v této oblasti nemalý rozvojový potenciál - Komorní Lhotka. Rolnické brány ve znaku obce Smilovice jsou symbolem toho, že se její obyvatelé odjakživa zabývali zemědělstvím typickým pro tento kraj - obděláváním chudých políček a pastevectvím a salašením v okolních kopcích. Námaha, s jakou dobývali každodenní živobytí v těchto nepříznivých podmínkách, byla jedním z nejvýraznějších vlivů formujících jejich povahu a způsob života.

Smilovice využívají své polohy na hranici chráněné krajinné oblasti Beskyd a stávají se jedním z center sportu, rekreace a turistiky. Pro potřeby návštěvníků je k dispozici sportovní areál s moderním vybavením a několik stezek pro pěší, cyklisty i jezdce na koních zpřístupňuje obec, její širší okolí a horský masiv Beskyd po celý rok všem návštěvníkům. V částech obce těsně u hranice chráněné krajinné oblasti Beskydy lze uvažovat o individuální výstavbě rodinných domů a sídel.

Ze zajímavostí v okolí obce lze jmenovat Mánesův pomník na odbočce ve Stříteži do Smilovic, příjemné klimatické a bylinné lázně v blízké Komorní Lhotce a vesnici pevně sevřenou v úzkém horském údolí - Řeku s řadou dalších krásných míst, které určitě stojí za návštěvu v kterékoliv roční době.


Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro iOS


PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:

Dotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

Regioforum
Euroregion Těšínské Slezsko

Moravskoslezsky kraj
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47