Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

PROGRAM ROZVOJE OBCE na období 2021 - 2027


18.04.2019 09:18 

 

 

Zkrácený název projektu: Obnova a rozvoj života na venkově

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010117

Spolek pro obnovu venkova ČR (dále jen „SPOV) prostřednictvím externího dodavatele na strategické řízení a plánování zajistí obci zpracování programu rozvoje obce na období 2021 - 2026.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00
Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2019

Anotace projektu:
V obcích zapojených do projektu (celkem 16 obcí)budou zpracovány programy rozvoje obcí dle metodiky MMR, bude zhodnocen jejich minulý rozvoj, přístup ke strategickému plánování a způsob řešení vybraných, pro obce aktuálních, témat (sociální oblast, komerční služby, regionální produkty, obnovitelné zdroje). Součástí budou informační semináře o PRO. Budou sesbírány příklady dobré praxe a podány doporučení pro prohloubení duchovního a společenského života na venkově.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Aktivita 1: Zhodnocení minulého rozvoje.
Aktivita 2: Vytvoření programů rozvoje venkovských obcí a nastavení systému strategického řízení.
Aktivita 3: Rozvinutí podpory venkovských obcí ze strany SPOV.
Aktivita 4: Publicita a administrace.

Financování (v Kč)

Další informace naleznete na: https://www.esfcr.cz/projekty-opz/-/asset_publisher/ODuZumtPTtTa/content/obnova-a-rozvoj-duchovniho-a-spolecenskeho-zivota-na-venkove?inheritRedirect=false

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V OBCI

Program rozvoje obce Smilovice na období 2021 - 2027

Termíny:

18.2.2020      zveřejnění elektronické verze dotazníku na webu: Dotazník pro občany - Program rozvoje obce Smilovice

21.2. – 4.3.     distribuce dotazníku do domácností 

4.3.                 HOVORY S OBČANY + informace k vyplňování dotazníku

11.3. 2020      odevzdání DOTAZNÍKU

20.5.  v 16 hod     PREZENTACE VÝSLEDKŮ  – kulturní zařízení obce (sál)

 

 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47