Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

Informace o přeměně svozové společnosti - kontakt

25.08.2020 10:10

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. i její pracovníci se stali součásti skupiny Smolo CZ.

Kontakt dispečink Třinec:
+420 602 506 102
+420 734 875 558
E-mail: dispecink.smolocz@smolo.cz
 
 

Informace: ODKLÁDÁNÍ ODPADU

21.05.2020 12:36


Přetrvávajícím problémem je nepořádek kolem sběrného stanoviště na tříděný odpad v centru obce.

STÁLE PLATÍ ZÁKAZ  UKLÁDÁNÍ  ODPADU MIMO URČENÉ NÁDOBY, toto platí rovněž i pro okolí  popelnic a SBĚRNÝCH MÍST.

V případě, že je některá nádoba naplněná, nelze ukládat odpad kolem ní. Vyčkejte až bude nádoba vyprázdněná (14 denní svoz) nebo odevzdejte zdarma odpad na sběrném dvoře.

Ukládání jakéhokoliv odpadu mimo nádoby k tomu určené je přestupkem, za který občanům hrozí pokuta do výše 50 000 Kč. Zároveň se jedná i  o přestupek proti veřejnému pořádku.

Další sběrné stanoviště tříděného odpadu je u SC Smilovice (vzdálenost cca 200 m).

Na tříděný odpad dostávají domácnosti prioritně ŽLUTÉ a MODRÉ pytle, které při naplnění odveze svozová firma a poskytuje i prázdné  pytle.

 

PLASTOVÉ  LÁHVE a OBALY  PŘED ODHOZENÍM DO NÁDOB (či určených pytlů) ZMAČKEJTE, vejde se jich pak do nádob více.

 

PŘÍLOHA - vybraná ustanovení k přestupkům:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Foto - negativní jevy

 
foto - nepovolená skládka papíru foto - nepomačkané láhvedoc.png
 

ŠTĚPKOVAČ VĚTVÍ

12.05.2020 10:38

Možnost zapůjčení štěpkovače větví mají občané obce.
Termín vypůjčení se sjednává se správcem (dostupný v době od 7 do 13 hod). Kontakt na správce: 725 758 044.

Štěpka se odváží do BIO kontejneru za hřbitovem (odvoz na sběrný dvůr je PLACENÝ).

Do BIO kontejneru se ukládá:
. Listí, tráva, plevel
. Zbytky ovoce a zeleniny
. Čajové sáčky
. Kávová sedlina
. Dřevní štěpka z větví stromů a keřů
. Zbytky rostlin
. Piliny
. Hlína z květináčů
. Spadané ovoce
. Skořápky ořechů, vajec
. Peří, vlasy

CO NEPATŘÍ DO BIOODPADU:
. Jedlé oleje
. Kostí, kůže, maso
. Uhynulá zvířata
. Exkrementy masožravých zvířat
. Znečištěné piliny
. Celé větve a kořeny stromů
. Stavební suť
. Plechovky
. Komunální odpad
. Ostatní biologicky nerozložitelné odpady

 
 

Harmonogram svozu ODPADU v obci Smilovice - rok 2020

16.12.2019 15:18
 
pdf.png
 

Informace odpad, BIO, olej

16.12.2019 10:56
 
pdf.png pdf.png
 

Na kuchyňské zbytky nejlepší jsou slípky...

07.10.2019 09:56

Proč je dobré a důležité třídit (kompostovat) bio odpad?
Jak tedy správně nakládat s bio odpadem?
Co vše mohu kompostovat?
Slepice domácí – nejlepší pomocník s bio odpadem!
.....více vám prozradí leták v příloze
 
pdf.png
 

Projekt: Zelená obec

14.08.2019 09:50

.
V roce 2018 bylo odvezeno firmou REMA celkem 1 997 kg vysloužilých elektrozařízení tj. průměrně 2,48 kg /osoba (počet obyvatel 803).
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Harmonogram svozu ODPADU v obci Smilovice - rok 2019

17.04.2019 13:25

Poznámka:
do žlutých pytlů se dávají: NÁPOJOVÉ KARTONY (Tetra Pack) i KOVY (plechovky, zátky od piva...)
 
pdf.png
 

Sledujte pořad MOJE ODPADKY

16.08.2016 12:07
 
 

Použití kontejnerů pro tříděný komunální odpad

16.08.2016 12:03
 
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47