Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

Léto v Krzyžanovicích (PL), zima ve Smilovicích (CZ)

19.06.2014 08:18

Rozvoj turisticko-rekreační infrastruktury v česko-polském pohraničí
---------------------------------------------------------------------------------
Projekt vzájemné přeshraniční spolupráce s výše uvedeným názvem, jehož partneři jsou TJ Smilovice a obec Krzyžanowice, zahrnuje společné sportovně-společenské akce pro děti a dospělé na obou stranách hranice.
K naplnění cíle společných akcí v létě v polských Krzyžanowicích a v zimě v českých Smilovicích je na české straně plánováno vybudování objektu, sloužícího jako zázemí pro již existující vnitřní sportoviště. Polská část projektu zahrnuje stavbu víceúčelových hřišť v Krzyžanowicích a výstavbu odpočinkového a rekreačního centra v Chałupkách.
Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 „Překračujeme hranice.

 

                                                                                                                         

 

 

 
 

Harmonogram společných akcí projektových partnerů po dobu udržitelnosti projektu 2013-2017

19.06.2014 08:05

Název projektu:

Léto v Krzyžanovicích (PL), zima ve Smilovicích (CZ)
rozvoj turisticko-rekreační infrastruktury v česko-polském pohraničí


Léto v Krzyžanovicích – společné akce

květen – Letní sportovní akce pro děti (víceúčelové hřiště – dovednostní soutěže, fotbal aj.)

září - Letní sportovní akce pro dospělé (víceúčelové hřiště – fotbal, volejbal, splavování aj.)


Zima ve Smilovicích – společné akce

březen – Zimní sportovní akce pro dospělé (sportovní hala – fotbal, volejbal, bowling aj.)

listopad - Zimní sportovní akce pro děti (sportovní hala – fotbal, přehazovaná, florbal aj.)
 
 

Léto v Krzyžanovicích, zima ve Smilovicích 2014

19.06.2014 08:01

V rámci přeshraničního projektu uskutečnili v letošním roce oba partneři - TJ Smilovice a obec Krzyžanowice dvě společné sportovně-společenské akce pro děti a dospělé.
V březnu do našeho sportovního areálu zavítala výprava z polských Krzyžanowic, aby změřila síly se smilovickými sportovci v odbíjené, badmintonu a bowlingu. Poté v rámci společenské části bylo diskutováno hlavně o tom, jak dále v rámci společného projektu. Akce se určitě vydařila a již dnes se těšíme na návštěvu v Polsku.
V červnu do Polska vyrazily smilovické děti, aby na víceúčelových hřištích v Krzyžanovicích sehráli společná fotbalová a florbalová utkání a zúčastnili se soutěží ve dvorkových hrách. Na závěr turnaje obdrželi všichni za předvedené výkony krásné ceny a odvezli si spoustu hezkých zážitků.
Do konce roku 2014 jsou naplánovány ještě 2 společné akce, a to v září Letní sportování pro dospělé v Krzyžanowicích a v listopadu pak Zimní sportování pro děti ve smilovickém SPORTCENTRU.
 
červen
 

Léto v Krzyžanovicích, zima ve Smilovicích rok 2013

05.12.2013 12:38

Přeshraniční projekt byl úspěšně završen v roce 2012 zprovozněním sportovního zázemí na obou stranách hranice, ale jeho partneři - TJ Smilovice a obec Krzyžanowice v letošním roce pokračovali ve společných sportovně-společenských akcích pro děti a dospělé.

V červenci se na viceúčelových hřištích v Krzyžanovicích uskutečnily přeshraniční soutěže v týmových a dvorkových hrách a také minispartakiáda pro děti obou partnerů.

V září proběhla v polských Krzyžanowicích společná akce pro dospělé, kde se nejprve družstva obou partnerů utkaly v odbíjené a kopané na víceúčeloúčelových hřištích a poté účastníci shlédli soutěže na Skate Parku. Na závěr setkání proběhla společenská část.

V listopadu se pak ve smilovické sportovní hale uskutečnil přeshraniční miniturnaj benjamínků, ve kterém změřili své síly mladí sportovci Smilovic a polských Krzyžanowic. Kromě tradiční kopané se soutěžilo opět i ve dvorkových hrách – netradičních disciplínách jako je skákání v pytlích, přetahované lanem, vybíjené, přehazované, driblinku s míčkem kolem kuželů, aj., které se v minulosti hrávaly na vesnických dvorech a dvorcích.

V příštím roce jsou naplánovány opět 4 společné sportovně-společenské akce pro děti a dospělé, a to dvě Letní akce v polských Krzyžanowicích a dvě Zimní akce ve smilovickém SPORTCENTRU.

 
 

Sportovní víkend pro dospělé – Smilovice 3.3.2012

29.06.2011 11:32

REPORTÁŽ - IFK regionální televize ze dne 3.3.2012

ODKAZ:
(pro zobrazení kliknout na nadpis)

Reportáži předchází toto ohlášení ze studia:
Smilovice jsou sice malá vesnice o přibližně sedmi stech obyvatelích, pyšnit se ale může velkým sport centrem, které má málokterá obec.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HgNyNPwaTK0

.

                                                       

                                                                                                           

Slavnostní otevření nového zázemí sportovního areálu  a Zimní sportovní víkend pro dospělé – Smilovice 3.3.2012

3.březen 2012 se bezpochyby zapíše do dějin obce Smilovice -  bylo otevřeno nové zázemí sportovního areálu - můžete si prohlédnout televizní reportáž z Třineckého zpravodaje.
Slavnostnímu otevření nového objektu, za účasti zástupců obou partnerů, Obce Smilovice, Mikroregionu Stonávky a dalších významných hostů a partnerů, předcházela sportovní část, ve které družstva obou partnerů poměřila své síly v odbíjené, badmintonu, bowlingu a také kopané. Veškerá utkání byla nelítostná, dramatická a napínavá a pochvalu si zasloužili všichni jeho aktéři.
V rámci Slavnostního otevření se uskutečnila prohlídka celého objektu, který byl v rámci společného projektu ve Smilovicích vybudován a jehož součástí jsou moderní šatny se sociálním zařízením, vstupní hala s recepcí, kancelářské prostory, alerie s výhledem do haly, dětská herna a nářaďovna.
Následně ve víceúčelovém sále  proběhlo vyhlášení výsledků sportovního zápolení a předání věcných cen. Součástí společenské části byla ochutnávka místních zabíjačkových specialit za doprovodu příjemné hudby.

 

 
 

Zimní turnaj ve dvorkových hrách pro děti - Smilovice 22.11.2011

29.06.2011 11:31


Poslední plánovaná společná akce se uskutečnila na konci listopadu. Tentokrát se žáci základních škol ze Smilovic, Mikroregionu Stonávky a polských Krzyžanovic v rámci přeshraniční akce setkali ve Smilovicích. Více než 100 dětí se zúčastnilo turnaje ve dvorkových hrách a turnaje v minikopané ve sportovním areálu TJ Smilovice a prostorách místní základní školy.
Kromě tradiční kopané se opět soutěžilo v netradičních disciplínách jako skákání na skákacích míčích, chůzi na dětských chůdách, trefování plechovkové pyramidy, trefování do klauna, zdolávání překážkové dráhy, rytířském souboji s látkovými pytlíky, cvrkané s PET víčky, které se hrávaly v minulosti na vesnických dvorech a dvorcích v česko-polském pohraničí.
Děti se tradičně dobře bavily a domů si odnesly kromě hezkých cen a odměn i plno krásných dojmů a sportovních zážitků.

 
 

Letní sportovní víkend pro dospělé – Krzyžanowice 24.9.2011

05.03.2011 22:16


Koncem září se uskutečnila v Polsku další sportovně-společenská akce, v jejímž úvodu účastníci splavovali za krásného slunečného počasí na kajacích řeku Odru v délce zhruba 6 kilometrů. Poté byla u Základní školy v Krzyžanowicích slavnostně otevřena v rámci projektu nově vybudovaná sportoviště společnými utkáními družstev obou partnerů v odbíjené a kopané.

Později se všichni účastníci přesunuli do Chalupek, kde byla slavnostně otevřena další nově vybudovaná část projektu na polské straně, a to Skate Park s ukázkou dovedností mladých sportovců.

Večer pak proběhla společenská část, kde se hovořilo hlavně o rozvoji přeshraniční spolupráce, cestovního ruchu, atraktivitě obou lokalit a úspěšnosti společného projektu. Samozřejmě se také bilancovalo a hovořilo o plánech na rok 2012.


    
 
 

Letní turnaj ve dvorkových hrách pro děti – Chałupki 24.5.2011

05.01.2011 11:53


Na konci května se uskutečnila v rámci přeshraniční spolupráce v areálu ZŠ v polských Chałupkách další společná akce za účasti dětí partnerských škol, zástupců obou partnerů a Obce Smilovice. Soutěžilo se opět hlavně v netradičních disciplínách jako je skákání v pytlích a přes lano, přetahované lanem, chůzi na chůdách, trefování plechovkové pyramidy, vybíjené, ringu aj., které se dají hrát na každém dvorku. Děti byly za krásného slunečného počasí oceněny nejen hezkými odměnami, ale kromě sportovních zážitků poznávaly i řeč a tradice našich sousedů. Již teď se všichni těší na podzimní setkání ve Smilovicích.


          
 
 

Zimní sportovní víkend pro dospělé - Smilovice 5.3.2011

05.03.2011 22:01

První společná sportovně-společenská akce roku 2011 proběhla ve sportovním areálu TJ ve Smilovicích za účasti zástupců obou partnerů, Obce Smilovice a Mikroregionu Stonávky. Sportovní část proběhla ve sportovní hale, kde se družstva z obou stran hranice utkala v odbíjené, badmintonu, košíkové, florbalu a kopané. Dále se soutěžilo v bowlingu v rámci nově otevřeného bowling centra. Veškerá utkání byla nelítostná, dramatická a napínavá a vyhráli všichni jeho aktéři.

Společenská část s občerstvením pak probíhala v nově zrekonstruovaném víceúčelovém sále ve sportovním areálu, kde byly vyhlášeny výsledky sportovních klání a předány ceny. Účastníci byli seznámeni jednak s kalendářem společných sportovně-společenských akcí na rok 2011 a také s přípravou investičních akcí v rámci společného přeshraničního projektu, kdy ve Smilovicích bude do konce letošního roku vybudován objekt, sloužící jako zázemí (šatny, sociální zařízení, recepce, klubovna, dětský koutek aj.), pro již existující vnitřní sportoviště. Na setkání se hovořilo hlavně o rozvoji přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu, atraktivitě a propagaci obou lokalit, životním prostředí, soužití v příhraničí, volnočasových aktivitách, infrastruktuře, podnikatelských příležitostech, historii a kulturních tradicích.


 
 

Zimní turnaj ve dvorkových hrách pro děti – Smilovice 16.11.2010

22.11.2010 14:47

Tentokrát se žáci základních škol ze Smilovic, Mikroregionu Stonávky a polských Krzyžanovic setkali ve Smilovicích. Na 130 dětí se zúčastnilo turnaje ve dvorkových hrách a turnaje v minikopané ve sportovním areálu TJ a prostorách místní základní školy.
Kromě tradiční kopané se soutěžilo v netradičních disciplínách jako skákání v pytlích a přes gumu, hraní panáka, driblink s míčkem kolem kuželů, cvrnkané s PET víčky, trefování plechovkové pyramidy, házení obručemi, stavění pyramidy z kostek aj., které se hrávaly v minulosti na vesnických dvorech a dvorcích v česko-polském pohraničí.
Děti si domů odnesly nejen hezké ceny a odměny, ale i plno dojmů a sportovních zážitků. Přesvědčily se také, že jazykové bariéry nejsou překážkou pro navázání kamarádských vztahů.

                                                                                        
 
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47