Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

Elektronická podatelna Obecního úřadu Smilovice

18.06.2008 12:18


Elektronická podatelna Obecního úřadu Smilovice

1.      Adresa elektronické podatelny: e-podatelna.smilovice@smilovice.cz,

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obci Smilovice a Obecnímu úřadu Smilovice.

2.      Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Obce Smilovice  určených pro zajištění provozu elektronické podatelny

 

číslo série

platnost

jméno zaměstnance

funkce

zařazení

     3428916

   od 14.6.2018

   do  14.6.2019

        Renáta Lasotová

     referentka

    Obecní úřad Smilovice

 

3.      Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

·         formát *.txt (prostý text)

·         formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)

·         formát *.rtf (rich text format)

·         formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)

·         formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)

·         formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)

·         formát *.pdf

Povolená velikost datových zpráv - 1 MB.

4.      Seznam povolených typů nosičů dat:

·         disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)

·         cd se souborovým systémem ISO9660
 

5.      Adresa umístění elektronické podatelny:
Obec Smilovice
Obecní úřad
Smilovice13

739 55 Smilovice u Třince
 

6.      Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

7.      Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu

 ou-smilovice@smilovice.cz  případně volejte na tel. č. 558 694 522.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména použití elektronického podpisu:

Podání, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem:

·         žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (První certifikační autorita, a.s. Česká pošta, s.p. eIdentity a.s.):

·        zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

·        zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

·        zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

8.      Upozornění:

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

·         neakreditovaná certifikační autorita

·         obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn

·         prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.

Pokud je e-mail odesílán z poštovního klienta Mozilla Thunderbird, dochází při používání diakritiky k zneplatnění elektronického podpisu. Doporučujeme v případě poštovního klienta Mozilla Thunderbird nepoužívat v textu e-mailu diakritiku, nebo použít k odeslání elektronicky podepsaného e-mailu MS Outlook a MS Outlook Express.

 
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47