Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Přihláška a odhlášení psa


01.08.2007 12:34 

INFORMACE K VYMÁHÁNÍ   poplatku za psy

Místní poplatek ze psů je splatný bez vyměření předem. Nedoplatek na poplatku za psa vzniká neuhrazením příslušné částky ve vyhláškou stanovené lhůtě.
Vyhláška o místním poplatku ze psů, vydaná Obcí Smilovice, přesně stanovuje termíny splatnosti ročních částek:

100 Kč  splatnost do 31. 3. každého roku

Poplatek je splatný předem a bez vyměření. To  znamená, že úřad očekává poukázání příslušné platby, aniž by před tím vydával platební výměr apod. Skutečnost, že jsou občanům před každým termínem splatnosti v předstihu rozesílány složenky je nadstandardní službou. Je tím občanům usnadněna platba. Neobdržení složenky však v žádném případě neznamená, že občan pro daný rok nemusí za psa platit!

Každý držitel psa, který nezaplatí příslušnou částku ve stanovené lhůtě, je považován za dlužníka. Za dlužníka je považován i poplatník, který například nesdělí, že pes uhynul, že se psem změnil trvalý pobyt apod. Pokud je pes u úřadu stále hlášen a nejsou oznámeny žádné změny, úřad očekává platbu a v případě jejího nepoukázání ji bude vymáhat. Navíc lze dlužnou částku navýšit až trojnásobně – je to sankce za opožděnou (nebo neprovedenou) platbu.

Vznikne-li v evidenci úřadu nedoplatek za psa, je tento dluh vymáhán jako každá nesplněná daňová povinnost (poplatek za psa je v podstatě místní daní za psa) podle stejného zákona, jakým se vymáhají nedoplatky u státního  finančního úřadu (zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Vymáhání předchází písem-né upozornění na evidovaný nedoplatek. Jestliže občan nijak nereaguje na tento dopis, úřad vystaví platební výměr a začne dlužnou částku vymáhat.

Upozorňuji, že k vymáhání tohoto dluhu není třeba soudního řízení. Řada občanů se domnívá, že dokud nepřijde obsílka od soudu, není třeba reagovat a nic jim nehrozí. Opak je ale pravdou a správce poplatku po vystavení platebního výměru neprodleně podniká kroky, které mu umožňuje zmíněný zákon, k případné exekuci. Zjišťuje si veškeré informace o dlužníkovi tak, aby v případě neuhrazení platebního výměru mohla být příslušná částka v co nejkratší době stržena ze mzdy, z bankovního účtu, ze sociálních dávek, z podpory v nezaměstnanosti apod.

Jestliže správce poplatku nenalezne žádné finanční zdroje, další možností je mobiliární exekuce – návštěva v bydlišti a zabavení věcí z majetku dlužníka. V neposlední řadě lze použít i služeb soudního exekutora či podat návrh na soud-ní řízení a požádat o provedení exekuce soud. V drtivé většině případů však exekuce zajišťují pracovníci správce daně, neboť mají bezprostřední informace o dlužnících a jejich hmotných poměrech. S využitím jejich zákonných pravomocí tak lze rychle a úspěšně postihnout dlužníky.

S vymáháním jsou spojeny další náklady, které ovšem nese dlužník. Dlužná vymáhaná částka tak může narůst z původního řádu několika stovek korun do výše i několika tisíc korun. Navíc nepříjemně působí i zjišťování údajů v bydlišti dlužníka, u zaměstnavatele, bankovního ústavu apod. Mnohdy je tento rozruch v okolí a v soukromí pro občana mnohem horším důsledkem, než provedená exekuce – exekuovaná osoba se totiž může stát nedůvěryhodnou pro zaměstnavatele, pro bankovní ústav apod.

 

 

 

 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47