Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

Obecně závazné vyhlášky rok 2020

27.08.2020 12:23

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ, účinnost od 1.8.2020

OZV č.1/2020
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce, účinnost od 11.9.2020
 
pdf.png
 

Obecně závazné vyhlášky rok 2019

13.11.2019 10:14

OZV č. 1/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilovice.

OZV č. 2/2019
o místním poplatku ze psů.

OZV č. 3/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Informace k použití kontejnerů pro tříděný odpad.


 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Obecně závazné vyhlášky rok 2017

08.03.2017 08:55

OZV č. 1/2017,
kterou se stanoví školský obvod mateřské školy a základní školy

 
pdf.png
 

Obecně závazné vyhlášky rok 2016

29.12.2016 12:18

OZV č. 1/2016,
o nočním klidu

 
pdf.png pdf.png
 

Obecně závazné vyhlášky rok 2015

02.04.2015 12:56

OZV č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilovice - ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 3/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015, vydání ÚZEMNÍHO PLÁNU SMILOVICE

OZV č. 3/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilovice - ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 1/2019 s účinnosti od 1.1.21020

OZV č. 4/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 5/2015

OZV č. 5/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 3/2019 s účinnosti od 1.1.21020
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Obecně závazné vyhlášky rok 2013

19.12.2013 14:05

OZV č. 1/2013,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilovice - ZRUŠENA a nahrazena vyhl. č. 1/2015

 
pdf.png
 

Obecně závazné vyhlášky rok 2012

20.03.2012 11:15

OZV 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ruší OZV č.1/2009

OZV č. 2/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 5/2015

OZV č. 3/2012 o místním poplatků ze psů s účinnosti od 1.1.2013
- ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 2/2019 s účinnosti od 1.1.21020

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ. účinnost do 31.7.2020 do 31.7.2020, ZRUŠENO Řádem veřejného pohřebiště r. 2020

CENÍK veřejného pohřebiště od 1.1. 2013
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Obecně závazné vyhlášky rok 2011

12.04.2011 11:57

OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná od 8.4.2011, ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 2/2012

OZV č. 2/2011 o místním poplatků ze psů s účinnosti od 24.3.2011, ZRUŠENA a nahrazena vyhláškou č. 3/2012
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Obecně závazné vyhlášky rok 2010

29.01.2010 18:19

OZV č. 1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice
 
pdf.png
 

Obecně závazné vyhlášky rok 2009

01.07.2009 07:55

OZV č. 1/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Dodatek č.1 k OZV č. 1/2009
- ZRUŠENO dne 4.4.2012 vyhl. č. 1/2012
 
pdf.png xls.png pdf.png pdf.png
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47