Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

„Pomník padlých - Smilovice“

09.04.2013 14:02
 
před rekonstrukci před rekonstrukci po rekonstrukci po rekonstrukci dne  19.7.2013
 

KAMENY U CEST

18.03.2013 17:06

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se blíží jaro a na naše cyklostezky i cesty vyrazí opět cyklisté, chci Vás požádat, abyste v zájmu bezpečnosti odstranili z trávníku lemujícího prostor kolem Vašeho plotu nebo zahrady různé týče, kameny anebo „šutry“. Vyhnete se tak riziku a nebezpečí, že v případě nehody cyklisty budete mít problém s dopravní policii, popřípadě s pojišťovnou ohledně způsobené škody na zdraví nebo majetku.
Dle dopravní policie se jedná o nebezpečnou překážku.
starosta

 
 

5+2 dny

11.02.2013 09:17


Týdeník vychází každý čtvrtek ZDARMA a je k vyzvednutí v zádveří vchodu Obecního úřadu
 
 

ZÁJEZD DO OBCE BITAROVÁ (SK) více ZDE ...

09.02.2012 05:59

na Cezhraničné fašiangy /masopust
akce se konala dne 18.2.2012 (sobota)
doprava zájezdovým autobusem a pohoštění hrazeno z dotace EU v rámci přes-hraniční spolupráce

Děkujeme Našim hostitelům i Všem zúčastněným !
fotografie naleznete ve FOTOGALERII na: http://smilovice.cz/dokumenty[183]-[cz]-fotogalerie
 
 

POPLATKY

30.01.2012 09:22

ODPAD, PSI

platby v hotovosti přijímáme v pokladně obecního úřadu do 19.5., po té budou rozesílány složenky k bezhotovostním převodům, výše poplatků pro rok 2012 je beze změny.

Výše plateb místních poplatků je stanovená Obecně závaznou vyhláškou: http://smilovice.cz/dokumenty[179]-[cz]-obecni-vyhlasky


VODNÉ

informace k platbě jsou uvedené ve Smlouvě o dodávce vody a cena je stanovena v Ceníku za dodávku vody pro rok 2012: http://smilovice.cz/dokumenty[176]-[cz]-dok[10992]-42-2011--cena-vodneho-2012-stranka=1

- zálohy na vodné můžete zasílat i bezhotovostně, číslo účtu a variabilní symbol je uveden ve smlouvě
 
 

Občanské průkazy

03.01.2012 14:25

Upozorňujeme občany, že v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozd. předpisů se od 1.1.2012 vydávají nové typy občanských průkazů (tzv. e-OP).

- OP se strojově čitelnými údaji e-OP (bez správního poplatku)

- OP se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem (správní poplatek 500,- Kč)

Od 1.1.2012 není možné žádat o vydání OP na matričním úřadu v Hnojníku, příjem žádostí bude realizován pouze na úřadech obcí s rozšířenou působností dle trvalého pobytu (pro občany obce Smilovice - Městský úřad Třinec).

FOTOGRAFIE ani TISKOPIS není potřeba !!

 
 

Oranžové hřiště - ZDARMA více zde...

13.09.2011 09:56

Víceúčelové sportovní hřiště je dispozici všem zájemcům denně v době 9 - 21 hod.
Rezervace: mobil: 602 22 11 88, e-mail: rezervace@tjsmilovice.cz

 
 

Sociální služby - CHARITA

24.08.2011 11:29

Návštěvní hodiny
 
pdf.png
 

Pronájem kulturního zařízení - sál

26.07.2011 09:30

Pro konání oslav, svateb, představení, setkání, pohřbů atd. je v obci k dispozici sál o kapacitě do 150 osob. Pohoštění je možné připravit v přilehlé kuchyni (vybavení pro 100 osob). Dále je k dispozici sklad, šatna a pódium.
Kontakt na správce: 603 716 081, 725 758 044; rezervace i na tel: 558 694 522, ou-smilovice@smilovice.cz.
 
pdf.png doc.png
 

Prohlášení plátce poplatku - upozornění

12.04.2011 11:25

upozorňujeme na Čl. 3 - Ohlašovací povinnost stanovenou Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla...

při kontrole přijatých prohlášení, bylo zjištěno, že řada poplatníku tuto povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou, nemá splněnou a neodevzdalo vyplněné a podepsané Prohlášní plátce poplatku.

Vyplněný a podepsaný (VŠEMI poplatníky) Formulař v příloze odevzdejte do 30.5.2011 na obecní úřad (stačí vložit do schránky).
 
doc.png
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47