Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

Povinnost přihlášení ke svozu odpadu a přihlášení psa

14.05.2014 12:14

Místní poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně závaznou vyhláškou OZV č. 3/2012 o místním poplatků ze psů.

OZV č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jeho vybírání a vymáhání se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem.

Sankce
Splnění ohlašovací povinnosti lze vynucovat ukládáním pokut do výše 50 000 Kč podle § 247 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, a to i opakovaně.

 
 

PRODEJ LIHOVIN

26.03.2014 12:36
 
pdf.png
 

Hřbitov

20.03.2014 14:08


Nájem za hrobové místo
Smlouvy s vypočteným poplatkem za pronájem hrobového místa je možno vyzvednout na Obecním úřadu ve Smilovicích, kde je možné provést úhradu v hotovosti. Úhradu je možné provést i bezhotovostním způsobem. Cena za nájem hrobového místa je součinem ceny a pronajaté plochy (m2), tj x 40Kč/ m2.

 
 

Jarní práce

10.03.2014 10:58
 
 

Kontejner na šatstvo

03.12.2013 14:30

V centru obce na stanovišti sběrných nádob pro tříděný odpad je umístěný nový bílý kontejner společnosti Revenge, a.s. z Boskovic. Do kontejneru je možné vkládat oblečení a obuv. Svoz kontejneru tato firma provádí dle monitoringu naplnění nádoby, a touto svou činností nabízí lidem způsob jak se dobrovolně podílet na snižování znečištění životního prostředí. Není nutné tento druh materiálu likvidovat ve spalovnách nebo ho ukládat na skládkách.
 
 

NABÍDKA ZEMINY pro urovnání ploch na HŘBITOVĚ

03.10.2013 08:46


K urovnání ploch mezi jednotlivými hroby mohou nájemci hrobových míst použít zeminu uloženou za zadní hřbitovní brankou .

 
 

Preventivní opatření - KRÁDEŽE

29.08.2013 08:18

Pohyb podezřelých osob nebo automobilů hlaste ihned POLICII ČR (obvodní oddělení Hnojník) na tel:
558 696 203, 605 427 336.

 
 

PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY

24.07.2013 08:49

leták s odkazy
 
pdf.png
 

DOTAZNÍK - PROJEKT DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ ve SMILOVICÍCH

12.06.2013 16:29

prosíme o vyplnění 25.6.2013
 
doc.png
 

Elektronická aukce energií pro občany Třince i okolních obcí

13.05.2013 17:51
 
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47