Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Den otevřených dveří - ZŠ a MŠ Smilovice


30.09.2019 08:30 

 

Projekt "Rozšíření školy a přístavba tělocvičny ve Smilovicích",
je realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
z programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

 

javascript:void(0)

 

"Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje"

Projektová dokumentace pro projekt  "Přístavba tělocvičny a nová kanalizace ZŠ a MŠ ve Smilovicích“ je finančně podpořena z dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“.    

Projekt  “Rekonstrukce parkoviště a dostavba chodníku ke škole“ je finančně podpořen z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“.

 

Prostřednictvím výzvy „MAS Pobeskydí–IROP–Vzdělávací infrastruktura I.“ byla podána žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. (VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“). Projekt "Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006278) byl vybrán k podpoře. 

........

 

 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47