Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Kompostéry - ZDARMA


28.02.2018 15:25 
 
  

Na základě smlouvy o výpůjčce a darování,  sepsané se Sdružením obcí povodí Stonávky, mohou občané obce Smilovice získat nový zahradní kompostér, který slouží ke  kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. 

Jedná se o kompostér typu KOMP 1400, který byl pořízen za finanční podpory Fondů EU – Operační program životní prostředí (OPŽP) v rámci projektu   „Kompostování v mikroregionu obcí povodí Stonávky“.         Obec se finančně podílí na projektu částkou ve výši 155 tis. Kč a celkem má k dispozici 170 ks kompostérů.

 

Občané mohou již nyní posílat žádosti emailem na adresu: ou-smilovice@smilovice.cz  (do předmětu zprávy uveďte KOMPOSTÉR), 

k podpisu smlouvy je nutno dostavit se pak osobně. 

Výdej kompostérů je možný až po podpisu smlouvy.

 Dříve získané nádoby na kompost (v r. 2014) nijak žadatelé neomezují.

-----------------------------------------------------

Aktualizace ke dni 6.4.2020:

KOPMPOSTÉRY K DISPOZICI: 0 ks 

 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47