Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Prohlášení zástupců církví k příjezdu křesťanských uprchlíků


19.02.2016 11:55 

 

My, níže podepsání zástupci církví a křesťanských organizací z Moravskoslezského kraje,
chceme tímto prohlášením vyjádřit podporu příjezdu křesťanských uprchlíků a Slezské diakonii,
která bude jejich pobyt koordinovat.
Rozumíme obavám mnohých lidí z rizik, s nimiž je spojena současná živelná imigrační vlna
utečenců mířících do Evropy. V případě 153 křesťanských uprchlíků, jejichž příjezd do České
republiky schválila vláda, je ovšem situace jiná. Tito lidé byli již před svým příjezdem do naší
vlasti prověřeni českými tajnými službami i úředníky Ministerstva vnitra. Jedná se o oběti
islámského teroru, kteří byli pro svou křesťanskou víru přinuceni opustit své domovy a
uprchnout do utečeneckých táborů, kde jsou předmětem perzekuce ze strany muslimské
většiny. Mnozí ztratili své blízké. Ze všech lidí, kteří jsou zasaženi současnými nepokoji na
Blízkém východě, patří k těm nejpronásledovanějším.
Pomoc člověku v nouzi vnímáme nejen jako poslání církví a křesťanství vůbec, ale i jako
imperativ prosté lidskosti. Proto jsme připraveni pomoci při příjezdu a integraci křesťanských
uprchlíků, a to jak organizačně, tak materiálně, zejména formou sbírek.
Jsme přesvědčeni, že křesťanství má v naší zemi tradici a své nezastupitelné místo. Chceme
naplnit odkaz našeho Spasitele, Ježíše Krista, jak ho vyjádřil apoštol Pavel ve svém dopise
Galatským 6:2,7-9: „Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův…
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro
své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. V konání dobra
neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.“

Mgr. Jan Waclawek,
biskup Slezské církve evangelické a. v.

Mgr. Stanislav Piętak, Ph.D.,
emeritní biskup Slezské církve evangelické a. v.

Josef Śliž,
senior Těšínského seniorátu Církve bratrské

Lumír Folvarčný,
senior Moravskoslezské oblasti Apoštolské církve

Ing. Tadeáš Filipek,
předseda Místní skupiny České evangelikální aliance v Českém Těšíně

Leoš Cásek, DiS.
ředitel Nadačního fondu Nehemia

Mgr. Martin Piętak, Th.D.,
sborový pastor Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. V Českém Těšíně

Bohuslav Wojnar,
pastor Apoštolské církve – Křesťanského centra v Českém Těšíně

Jaroslav Šelong,
pastor Apoštolské církve – Agapé v Českém Těšíně

PaedDr. Milan Pecka,
předseda Křesťanského společenství, z. s.

Mgr. Mojmír Blažek,
farář Evangelického sboru a. v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně

Roman Tomsa
první zástupce biskupa Apoštolské církve

Ing. Jaromír Andrýsek
Křesťanský sbor Český Těšín

V Českém Těšíně dne 17.2.2016

 

Zdroj: http://www.slezskadiakonie.cz/o-nas/pro-verejnost/stranky96

 

 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47