Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Informace k příjezdu křesťanských rodin


16.02.2016 12:20 

Nadační fond Generace 21, který organizuje a financuje příjezd pronásledovaných křesťanských rodin z Iráku do České republiky, zveřejnil bližší informace k jejich příletu. Podrobnější informace jsou zveřejněny v přiloženém dokumentu.
Informace o pomoci křesťanským uprchlíkům jsou pravidelně zveřejňovány fondem na http://www.gen21.cz/aktualni-informace/

Komentář předsedy vlády k přesídlení 153 uprchlíků z Iráku naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/komentar-predsedy-vlady-k-presidleni-153-uprchliku-z-iraku-138122/

Dne 22. 11. 2015 Česká televize odvysílala příspěvek o projektu NF G21, který můžete shlédnout na http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/215452801101122/

 

Dne 15. 2. 2016 na 18. zasedání zastupitelstva obce Smilovice, starosta Bc. Miroslav Nogol informoval členy zastupitelstva a občany o  ubytovacích službách ve středisku Karmel. Podrobnější informace k ubytování 33 křesťanských uprchlíku  podali i přítomní hosté, ředitelka Slezské diakonie Mgr. Zuzana Filipková PhD, vedoucí oblasti Frýdek – Místek, Třinec Petr Wiselka a Mgr. Stanislav Piętak PhD. Slovo v diskusi bylo uděleno přítomným občanům obce,  vlastníkům nemovitostí v obci (dle jejich sdělení, že jsou vlastníky) a starostovi sousední obce Střítež.

(18. jednání zastupitelstva obce Smilovice na kterém bylo přítomno 60 občanů obce (tj 8 % z celko, bylo řádně svoláno dne 8. 2. 2016 za účelem předání informací o ubytování křesťanských uprchlíků ve středisku Karmel, program jednání byl vyvěšen na úřední desce bezodkladně po osobním sdělení zprávy Slezské diakonie. Starosta o konání zasedání informoval občany obce i místním rozhlasem.
Ministerstvem vnitra byla vhodnost střediska pro ubytování uprchlíků potvrzena až dne 12. 2. 2016).

V prosinci 2015 vláda ČR schválila přijmutí 153 křesťanských uprchlíků. Jedná se o příslušníky křesťanské menšiny, kteří se v důsledku agrese Islámského státu v Iráku nalezli ve velmi těžké životní situaci a obrátili se na ČR s žádostí o pomoc. Nadačním fondem Generace 21, zabývajícím se touto pomocí, byla požádána  Slezská diakonie o zajištění služeb pro tyto osoby např. ubytování, vzdělávání, výuka českého jazyka. Náklady spojené s pobytem těchto osob zajišťuje tato nadace.

Všech 33 osob, které mají být ubytované ve středisku Karmel, prošlo bezpečnostní prověrkou i zdravotní prohlídkou. Délka jejich pobytu ve středisku je omezená po dobu vyřízení potřebných dokumentů, což činí 6 až 8 týdnů. Tito křesťanští uprchlíci nezůstanou na Karmelu na trvalo, standardní provoz střediska bude obnoven již za dva měsíce.

 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47