Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

43/2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

04.09.2020 12:30 (platnost do: 05.10.2020)
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

42/2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

02.09.2020 08:22 (platnost do: 05.10.2020)
 
pdf.png
 

41/2020 ČEPS - FORESTER - Upozornění vlastníkům pozemků

31.08.2020 11:01 (platnost do: 16.09.2020)

na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon).

Podle ustanovení § 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m, u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12(15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1. 1. 1995).
Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.
 
pdf.png pdf.png
 

40/2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2020

27.08.2020 12:06 (platnost do: 14.09.2020)

kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce
 
pdf.png
 

39/2020 Oznámení záměru obce o prodeji a směně podílů pozemku

25.08.2020 15:08
 
pdf.png
 

33/2020 Veřejná vyhláška - OOP - MZE

29.07.2020 17:04 (platnost do: 31.12.2022)

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

(ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou)
 
pdf.png pdf.png
 

32/2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků a kampaň

28.07.2020 14:51 (platnost do: 05.10.2020)

- pro volby do zastupitelstev krajů,
které se budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020

 
pdf.png
 

31/2020 Oznámení záměru obce o pronájmu nebytových prostorů

28.07.2020 14:49 (platnost do: 10.11.2020)

tj. části prostorů v budově základní školy, Smilovice č.p. 164,
 
pdf.png
 

27/2020 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky (SOPS) za rok 2019

08.07.2020 08:26
 
 

26/2020 Závěrečný účet obce Smilovice - rok 2019

02.07.2020 13:53
 
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2021 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47