Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

41/2020 ČEPS - FORESTER - Upozornění vlastníkům pozemků


31.08.2020 11:01 na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon).

Podle ustanovení § 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m, u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12(15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1. 1. 1995).
Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2021 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47