Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Nový územní plán - příprava


07.03.2011 10:42 pořizovatel Městský úřad Třinec - odbor stavebního řádu a územního plánu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ETAPY PŘI POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

■ návrh na pořízení ÚP
- byly sesbírány podněty občanů na pořízení nového ÚP

■ rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení ÚP

■ zahájení projednání návrhu zadání
- byl zveřejněn návrh zadání, ke kterému se mohly vyjádřit dotčené orgány a veřejnost

■ úprava návrhu zadání dle uplatněných požadavků dotčených orgánů, připomínek veřejnosti
- v této fázi se právě nacházíme
- doručeny byly 4 připomínky občanů
- požadavky vznesly tyto dotčené orgány:
• CHKO Beskydy
• odbor školství, kultury a tělovýchovy, MěÚ Třinec
• odbor životního prostředí, MěÚ Třinec
• pozemkový úřad Frýdek-Místek
• Ministerstvo obrany
• Ministerstvo životního prostředí
• odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, KÚ Moravskoslezského kraje
- prozatím nebylo doručeno koordinované stanovisko krajského úřadu
- orgán ochrany přírody a krajiny nesouhlasí s většinou požadavků uvedených v grafické části (viz dříve dodaná tabulka) a své stanovisko nehodlá nijak měnit, tyto požadavky by neměly dále vstupovat do další fáze pořizování ÚP

- textová i grafická část zadání ÚP se upravuje na základě vznesených požadavků, upravené zadání ÚP se před schválením konzultuje s určeným zastupitelem

- následuje:

■ schválení zadání ÚP zastupitelstvem obce
- zadání bude předáno zpracovateli ÚP, který bude zpracovávat návrh ÚP

■ společné jednání o návrhu ÚP

■ posouzení návrhu ÚP krajským úřadem

■ veřejné projednání návrhu ÚP

■ přezkum a odůvodnění návrhu ÚP

■ vydání ÚP zastupitelstvem obce

 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2021 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47